Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
323
Hôm qua:
1521
Tuần này:
4496
Tháng này:
36908
Tất cả:
867232

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND HUYỆN TRÌNH KÌ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KÌ 2016-2021

Ngày 09/07/2019 16:47:51

Chiều 5/7/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức phiên họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự và chỉ đạo phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham gia phiên họp có đại diện Thường trực UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận thông qua 2 báo cáo và 2 Tờ trình gồm: Báo cáo Quyết toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2018; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của cơ quan chuyên môn. Mặc dù, trong thời gian vừa qua, còn gặp nhiều khó khăn, song UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn như: tăng cường chỉ đạo công tác thu, giải quyết nợ đọng thuế, thanh quyết toán đối với những công trình xây dựng đã hoàn thành, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản ở địa phương, kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong việc chi thường xuyên, thẩm định quyết toán đúng Luật ngân sách. Phiên họp đã thống nhất, thông qua 02 Báo cáo; 02 Tờ trình nêu trên tại Kì họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kì 2016- 2021.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian qui định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND HUYỆN TRÌNH KÌ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KÌ 2016-2021

Đăng lúc: 09/07/2019 16:47:51 (GMT+7)

Chiều 5/7/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức phiên họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự và chỉ đạo phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham gia phiên họp có đại diện Thường trực UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận thông qua 2 báo cáo và 2 Tờ trình gồm: Báo cáo Quyết toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2018; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của cơ quan chuyên môn. Mặc dù, trong thời gian vừa qua, còn gặp nhiều khó khăn, song UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn như: tăng cường chỉ đạo công tác thu, giải quyết nợ đọng thuế, thanh quyết toán đối với những công trình xây dựng đã hoàn thành, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản ở địa phương, kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong việc chi thường xuyên, thẩm định quyết toán đúng Luật ngân sách. Phiên họp đã thống nhất, thông qua 02 Báo cáo; 02 Tờ trình nêu trên tại Kì họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kì 2016- 2021.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian qui định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân