Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
307
Hôm qua:
1521
Tuần này:
4480
Tháng này:
36892
Tất cả:
867216

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX

Ngày 03/07/2019 16:32:54

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2019, sáng ngày 03/7/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết (thuộc lĩnh vực pháp chế) trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện, thành viên Ban pháp chể HĐND huyện, đại diện lãnh đạo cơ quan VKSND huyện, TAND huyện, các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành liên quan.

Theo chức năng nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết ban hành trái thẩm quyền của HĐND xã Bắc Lương.

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên Ban pháp chế và đại biểu dự họp đã thể hiện trách nhiệm cao, tham gia ý kiến đánh giá tình hình, phân tích những vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có mâu thuẫn nêu trong các báo cáo, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn soạn thảo, trình báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Thái Xuân Cường, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của hai ngành Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện, đồng thời đánh giá cao kết quả của phiên họpthẩm tra. Đồng chí cũng đề nghị Ban Pháp chế trên cơ sở các ý kiến đóng góp cần hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra và có hướng giải trình một số vấn đề các đại biểu quan tâm; cần thống nhất về thời gian báo cáo với các cơ quan chuyên môn để có sự thống nhất về số liệu giữa các báo cáo. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị báo cáo cần nghiêm túc tiếp thu y kiến nhằm xây dựng các báo cáo đảm bảo chất lượng trình HĐND huyện trong những kỳ họp tới. Trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp, Ban Pháp chế sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX

Đăng lúc: 03/07/2019 16:32:54 (GMT+7)

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2019, sáng ngày 03/7/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết (thuộc lĩnh vực pháp chế) trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện, thành viên Ban pháp chể HĐND huyện, đại diện lãnh đạo cơ quan VKSND huyện, TAND huyện, các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành liên quan.

Theo chức năng nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết ban hành trái thẩm quyền của HĐND xã Bắc Lương.

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên Ban pháp chế và đại biểu dự họp đã thể hiện trách nhiệm cao, tham gia ý kiến đánh giá tình hình, phân tích những vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có mâu thuẫn nêu trong các báo cáo, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn soạn thảo, trình báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Thái Xuân Cường, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của hai ngành Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện, đồng thời đánh giá cao kết quả của phiên họpthẩm tra. Đồng chí cũng đề nghị Ban Pháp chế trên cơ sở các ý kiến đóng góp cần hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra và có hướng giải trình một số vấn đề các đại biểu quan tâm; cần thống nhất về thời gian báo cáo với các cơ quan chuyên môn để có sự thống nhất về số liệu giữa các báo cáo. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị báo cáo cần nghiêm túc tiếp thu y kiến nhằm xây dựng các báo cáo đảm bảo chất lượng trình HĐND huyện trong những kỳ họp tới. Trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp, Ban Pháp chế sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân