Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1256
Hôm qua:
1297
Tuần này:
2553
Tháng này:
28092
Tất cả:
908372

Huyện Thọ Xuân: Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 09/07/2019 16:53:19

Thực hiện Công văn số 295 ngày 2/7/2019 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc tổ chức hội nghị cấp huyện triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, sáng 7/9, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chuyên viên các cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thọ Xuân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách Nông nghiệp, Giám đốc HTX DVNN, đại diện hộ sản xuất sản phẩm chủ lực trên địa bàn các xã, thị trấn.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm làchương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiệnchương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm củachương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thànhphần kinh tế tư nhân như doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…Thông qua việc phát triển sản xuất mỗi xã một sản phẩm gópphần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các chuyên đề: Sự cần thiết, vai trò và quy trình tổ chức thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chu trình mỗi xã một sản phẩm thường niên, công tác quản lý, triển khai thực hiện chương trình, hướng dẫn đánh giá xếp loại sản phẩm hàng năm giành cho cán bộ cấp xã, huyện. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm và hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm hàng năm giành cho cán bộ cấp huyện, xã. Hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin cho tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chia sẻ thông tin và hướng dẫn việc đăng ký tham gia các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019.

Thông qua hội nghị triển khai và phổ biến rộng rãi nội dung chương trình mỗi xã một sản phẩm tới các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, xã, thị trấn, thôn, khu phố đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tham gia chương trình từ đó đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, động viên tổ chức, cá nhân phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thọ Xuân theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đăng lúc: 09/07/2019 16:53:19 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 295 ngày 2/7/2019 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc tổ chức hội nghị cấp huyện triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, sáng 7/9, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chuyên viên các cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thọ Xuân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách Nông nghiệp, Giám đốc HTX DVNN, đại diện hộ sản xuất sản phẩm chủ lực trên địa bàn các xã, thị trấn.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm làchương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiệnchương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm củachương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thànhphần kinh tế tư nhân như doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…Thông qua việc phát triển sản xuất mỗi xã một sản phẩm gópphần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các chuyên đề: Sự cần thiết, vai trò và quy trình tổ chức thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chu trình mỗi xã một sản phẩm thường niên, công tác quản lý, triển khai thực hiện chương trình, hướng dẫn đánh giá xếp loại sản phẩm hàng năm giành cho cán bộ cấp xã, huyện. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm và hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm hàng năm giành cho cán bộ cấp huyện, xã. Hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin cho tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chia sẻ thông tin và hướng dẫn việc đăng ký tham gia các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019.

Thông qua hội nghị triển khai và phổ biến rộng rãi nội dung chương trình mỗi xã một sản phẩm tới các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, xã, thị trấn, thôn, khu phố đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tham gia chương trình từ đó đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, động viên tổ chức, cá nhân phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thọ Xuân theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân