Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
637
Hôm qua:
949
Tuần này:
6004
Tháng này:
19755
Tất cả:
759686

Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm I năm 2019

Ngày 12/07/2019 18:24:19

Ngày 12/7/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thọ Xuân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc thao giảng Giảng viên lý luận chính trị cụm I năm 2019, gồm các huyện: Thọ Xuân, Lang Chánh và Thạch Thành.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự buổi khai mạc có Giám đốc Trung tâm BDCT các huyện trong cụm; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo, cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị của 03 đơn vị trong cụm và các học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2/2019 huyện Thọ Xuân.

Trong thời gian 1 ngày, các giảng viên lý luận chính trị cụm I thực hiện giảng dạy nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho lớp đảng viên mới gồm: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hòan thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Thông qua thao giảng, giúp các đồng chí cán bộ giảng viên kiêm chức nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đây là căn cứ đánh giá đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cụm tiếp tục có điều kiện trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; từng bước cải tiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn giảng dạy và công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm I năm 2019

Đăng lúc: 12/07/2019 18:24:19 (GMT+7)

Ngày 12/7/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thọ Xuân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc thao giảng Giảng viên lý luận chính trị cụm I năm 2019, gồm các huyện: Thọ Xuân, Lang Chánh và Thạch Thành.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự buổi khai mạc có Giám đốc Trung tâm BDCT các huyện trong cụm; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo, cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị của 03 đơn vị trong cụm và các học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2/2019 huyện Thọ Xuân.

Trong thời gian 1 ngày, các giảng viên lý luận chính trị cụm I thực hiện giảng dạy nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho lớp đảng viên mới gồm: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hòan thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Thông qua thao giảng, giúp các đồng chí cán bộ giảng viên kiêm chức nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đây là căn cứ đánh giá đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cụm tiếp tục có điều kiện trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; từng bước cải tiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn giảng dạy và công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân