Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
843
Hôm qua:
1733
Tuần này:
3824
Tháng này:
19131
Tất cả:
723969

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Khánh tổ chức Đại hội nhiệm kì 2019-2024

Ngày 05/03/2019 16:34:56

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ VN, ngày 04/3/2019, Ủy Ban MTTQ xã Xuân Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Lê Như Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí nguyên là Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã qua các thời kì; đại diện các ngành, đoàn thể, các thôn và 86 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Xuân Khánh không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt khá, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,1%.100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nội thôn, đổ nắp đậy mương thoát nước trong khu dân cư, xây dựng hệ thống điện sáng công cộng... vận động xây dựng "Quỹ Vì người nghèo" được gần 31 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; vận động "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa". Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, MTTQ xã Xuân Khánh có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế và pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá và làm rõ hơn những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời bổ sung thêm một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của MTTQ xã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Khánh nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ xã Xuân Khánh, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Khánh khóa XXIII, nhiệm kì 2019-2024, đã hiệp thương và cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Ông Đỗ Văn Hưng tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Khánh khóa XXIII. Đại hội hiệp thương và cử 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân được tổ chức trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Khánh tổ chức Đại hội nhiệm kì 2019-2024

Đăng lúc: 05/03/2019 16:34:56 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ VN, ngày 04/3/2019, Ủy Ban MTTQ xã Xuân Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Lê Như Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí nguyên là Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã qua các thời kì; đại diện các ngành, đoàn thể, các thôn và 86 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Xuân Khánh không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt khá, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,1%.100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nội thôn, đổ nắp đậy mương thoát nước trong khu dân cư, xây dựng hệ thống điện sáng công cộng... vận động xây dựng "Quỹ Vì người nghèo" được gần 31 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; vận động "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa". Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, MTTQ xã Xuân Khánh có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế và pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá và làm rõ hơn những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời bổ sung thêm một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của MTTQ xã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Khánh nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ xã Xuân Khánh, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Khánh khóa XXIII, nhiệm kì 2019-2024, đã hiệp thương và cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Ông Đỗ Văn Hưng tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Khánh khóa XXIII. Đại hội hiệp thương và cử 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân được tổ chức trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân