Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
648
Hôm qua:
949
Tuần này:
6015
Tháng này:
19766
Tất cả:
759697

HUYỆN THỌ XUÂN TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Ngày 13/05/2019 07:17:14

Thực hiện kế hoạch số 49 ngày 25/3/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đúng 6 giờ sáng ngày 12/5/2019, tại 117/117 Tổ lấy ý kiến trên địa bàn huyện cùng đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc ở Nhà văn hóa các thôn. Dự lễ khai mạc có thành viên Tổ công tác của huyện, đại diện lãnh đạo địa phương, Tổ lấy ý kiến của thôn, khu phố và đông đảo bà con nhân dân, cử tri trong địa phương.

Lễ khai mạc xin ý kiến cử tri khu phố 5 thị trấn Thọ Xuân về Đề án sáp nhập xã Hạnh Phúc vào thị trấn Thọ Xuân

Tại Lễ khai mạc, ông Tổ trưởng Tổ lấy ý của thôn đã đọc diễn văn buổi lễ, thông qua Đề án nhập xã, thị trấn. Trong đó, nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc sáp nhập xã, thị trấn để thành lập xã, thị trấn mới, nêu rõ cách thức thực hiện việc lấy ý kiến của cử tri và mong muốn bà con cử tri trong thôn nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, tranh thủ thời gian đến Nhà văn hóa thôn, điểm tiếp nhận xin ý kiến cử tri để cho ý kiến về Đề án.

Tổ xin ý kiến của cử tri đến tận nhà dân lấy ý kiến

Ngay sau Lễ Khai mạc, các tổ tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo kế hoạch. Tại các đơn vị xã, thị trấn thuộc diện được sáp nhập, không khí rộn ràng, cờ, hoa, khẩu hiệu trang hoàng đẹp mắt, bà con nhân dân phấn khởi, ngay trong buổi sáng sớm đã tập trung về Nhà văn hóa thôn dự Lễ khai mạc và tham gia ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Việc tổ chức phát phiếu xin ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân được tổ chức công khai, minh bạch và dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, được bà con nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, thống nhất cao. Qua tổng hợp, cử tri tham gia cho ý kiến về Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ rất cao. Đa số cử tri đều thống nhất với Đề án đã được thông qua.

Tình hình tổ chức Lễ khai mạc và xin ý kiến cử tri trên địa bàn các xã, thị trấn liên quan đến sáp nhập được diễn ra an toàn, đúng qui định của pháp luật.

Một số hình ảnh xin ý kiến cử tri ở các địa phương trong huyện

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

HUYỆN THỌ XUÂN TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Đăng lúc: 13/05/2019 07:17:14 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 49 ngày 25/3/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đúng 6 giờ sáng ngày 12/5/2019, tại 117/117 Tổ lấy ý kiến trên địa bàn huyện cùng đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc ở Nhà văn hóa các thôn. Dự lễ khai mạc có thành viên Tổ công tác của huyện, đại diện lãnh đạo địa phương, Tổ lấy ý kiến của thôn, khu phố và đông đảo bà con nhân dân, cử tri trong địa phương.

Lễ khai mạc xin ý kiến cử tri khu phố 5 thị trấn Thọ Xuân về Đề án sáp nhập xã Hạnh Phúc vào thị trấn Thọ Xuân

Tại Lễ khai mạc, ông Tổ trưởng Tổ lấy ý của thôn đã đọc diễn văn buổi lễ, thông qua Đề án nhập xã, thị trấn. Trong đó, nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc sáp nhập xã, thị trấn để thành lập xã, thị trấn mới, nêu rõ cách thức thực hiện việc lấy ý kiến của cử tri và mong muốn bà con cử tri trong thôn nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, tranh thủ thời gian đến Nhà văn hóa thôn, điểm tiếp nhận xin ý kiến cử tri để cho ý kiến về Đề án.

Tổ xin ý kiến của cử tri đến tận nhà dân lấy ý kiến

Ngay sau Lễ Khai mạc, các tổ tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo kế hoạch. Tại các đơn vị xã, thị trấn thuộc diện được sáp nhập, không khí rộn ràng, cờ, hoa, khẩu hiệu trang hoàng đẹp mắt, bà con nhân dân phấn khởi, ngay trong buổi sáng sớm đã tập trung về Nhà văn hóa thôn dự Lễ khai mạc và tham gia ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Việc tổ chức phát phiếu xin ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân được tổ chức công khai, minh bạch và dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, được bà con nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, thống nhất cao. Qua tổng hợp, cử tri tham gia cho ý kiến về Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ rất cao. Đa số cử tri đều thống nhất với Đề án đã được thông qua.

Tình hình tổ chức Lễ khai mạc và xin ý kiến cử tri trên địa bàn các xã, thị trấn liên quan đến sáp nhập được diễn ra an toàn, đúng qui định của pháp luật.

Một số hình ảnh xin ý kiến cử tri ở các địa phương trong huyện

Đài Truyền thanh Thọ Xuân