Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
173
Hôm qua:
1490
Tuần này:
3061
Tháng này:
18857
Tất cả:
899137

Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện

Ngày 16/10/2019 09:57:14

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2019, chiều 15/10/2019, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BHXH huyện đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHXH, BHYT. Kết quả về công tác BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tính đến 30/9/2019 toàn huyện có 10.304/10.711 người tham gia BHXH bắt buộc đạt 96,2% kế hoạch giao; có 8.556/8.913 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 96% kế hoạch giao. Về chỉ tiêu độ bao phủ BHYT, tính đến 30/9/2019 toàn huyện có 178.254 người tham gia chiếm 91,7% dân số, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu UBND tỉnh, UBND huyện giao. Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tính đến 30/9/2019 toàn huyện phát triển thêm được 1.460 người tham gia, đạt 83,67% kế hoạch, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn huyện hiện nay là 3.219 người.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được việc thực hiện BHXH bắt buộc, BHTN còn một số tồn tại như: các xã, thị trấn chưa có biện pháp trong việc đôn đốc, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong lĩnh vực lao động, BHXH, BHTN, BHYT; tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn diễn ra. Về thực hiện chỉ tiêu BHYT một số xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp so với kế hoạch UBND huyện giao như: Xuân Sơn, Xuân Hưng, Xuân Lai, Thọ Thắng. Về thực hiện chỉ tiêu BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng khai thác của huyện, hiện trên địa bàn huyện vẫn còn 25/41 xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu huyện giao; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa bền vững...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác phát triển BHYT, BHXH tự nguyện 9 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 34 của Chính Phủ. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện. Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân huyện, các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan BHXH huyện trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn nhất là các xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. Tập trung rà soát, đánh giá, phân tích các nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT, BHXH để phát triển đối tượng. Đối với nhóm hộ cận nghèo, Phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH huyện tập trung rà soát cụ thể từng đối tượng của từng xã. Đối với nhóm hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, Hội Nông dân huyện chủ trì tập trung rà soát lại các hộ trong từng xã. Nhóm người lao động tại các doanh nghiệp, Phòng LĐTB&XH phối hợp cùng LĐLĐ huyện tập trung rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp để tránh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT cho người lao động. Các thành viên Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện chủ động bố trí thời gian làm việc với các xã, thị trấn đã được phân công để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại cơ sở. Toàn huyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức công tác phát triển BHYT, BHXH tự nguyện góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện

Đăng lúc: 16/10/2019 09:57:14 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2019, chiều 15/10/2019, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BHXH huyện đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHXH, BHYT. Kết quả về công tác BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tính đến 30/9/2019 toàn huyện có 10.304/10.711 người tham gia BHXH bắt buộc đạt 96,2% kế hoạch giao; có 8.556/8.913 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 96% kế hoạch giao. Về chỉ tiêu độ bao phủ BHYT, tính đến 30/9/2019 toàn huyện có 178.254 người tham gia chiếm 91,7% dân số, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu UBND tỉnh, UBND huyện giao. Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tính đến 30/9/2019 toàn huyện phát triển thêm được 1.460 người tham gia, đạt 83,67% kế hoạch, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn huyện hiện nay là 3.219 người.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được việc thực hiện BHXH bắt buộc, BHTN còn một số tồn tại như: các xã, thị trấn chưa có biện pháp trong việc đôn đốc, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong lĩnh vực lao động, BHXH, BHTN, BHYT; tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn diễn ra. Về thực hiện chỉ tiêu BHYT một số xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp so với kế hoạch UBND huyện giao như: Xuân Sơn, Xuân Hưng, Xuân Lai, Thọ Thắng. Về thực hiện chỉ tiêu BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng khai thác của huyện, hiện trên địa bàn huyện vẫn còn 25/41 xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu huyện giao; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa bền vững...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác phát triển BHYT, BHXH tự nguyện 9 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 34 của Chính Phủ. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện. Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân huyện, các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan BHXH huyện trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn nhất là các xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. Tập trung rà soát, đánh giá, phân tích các nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT, BHXH để phát triển đối tượng. Đối với nhóm hộ cận nghèo, Phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH huyện tập trung rà soát cụ thể từng đối tượng của từng xã. Đối với nhóm hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, Hội Nông dân huyện chủ trì tập trung rà soát lại các hộ trong từng xã. Nhóm người lao động tại các doanh nghiệp, Phòng LĐTB&XH phối hợp cùng LĐLĐ huyện tập trung rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp để tránh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT cho người lao động. Các thành viên Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện chủ động bố trí thời gian làm việc với các xã, thị trấn đã được phân công để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại cơ sở. Toàn huyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức công tác phát triển BHYT, BHXH tự nguyện góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân