Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
233
Hôm qua:
3307
Tuần này:
7492
Tháng này:
28968
Tất cả:
812887

Xã Thọ Lập tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM

Ngày 01/04/2019 14:17:59

Sáng 31/3/2019, xã Thọ Lập đã long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM.

Thực hiện chương trình XD NTM, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân, xã Thọ Lập đã thành lập Ban chỉ đạo, BQL- điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng các công trình cơ bản. Trong 7 năm, xã Thọ Lập huy động 126 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhà ở tại khu dân cư hơn 71 tỷ đồng, chiếm 56,73%. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, được sự hỗ trợ của các ban ngành có liên quan và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ- đảng viên và bà con nhân dân, xã Thọ Lập đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Với kết quả hoàn thành XDNTM trong năm 2018, xã Thọ Lập được tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng và huyện Thọ Xuân hỗ trợ 500 triệu đồng.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Thọ Lập tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM

Đăng lúc: 01/04/2019 14:17:59 (GMT+7)

Sáng 31/3/2019, xã Thọ Lập đã long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM.

Thực hiện chương trình XD NTM, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân, xã Thọ Lập đã thành lập Ban chỉ đạo, BQL- điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng các công trình cơ bản. Trong 7 năm, xã Thọ Lập huy động 126 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhà ở tại khu dân cư hơn 71 tỷ đồng, chiếm 56,73%. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, được sự hỗ trợ của các ban ngành có liên quan và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ- đảng viên và bà con nhân dân, xã Thọ Lập đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Với kết quả hoàn thành XDNTM trong năm 2018, xã Thọ Lập được tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng và huyện Thọ Xuân hỗ trợ 500 triệu đồng.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân